Privacy- & cookiebeleid Kinderen Beter Begrijpen (for English click here)

Dankjewel voor jouw vertrouwen in ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kinderen Beter Begrijpen. Kinderen Beter Begrijpen is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Kinderen Beter Begrijpen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking persoonsgegevens door Kinderen Beter Begrijpen

Kinderen Beter Begrijpen kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van Kinderen Beter Begrijpen bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Kinderen Beter Begrijpen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Kinderen Beter Begrijpen gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Kinderen Beter Begrijpen de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Kinderen Beter Begrijpen. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Kinderen Beter Begrijpen en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Kinderen Beter Begrijpen (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres, bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website. 
 • Betaalgegevens: Kinderen Beter Begrijpen gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Kinderen Beter Begrijpen kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden: 

 • Dienstverleners: Kinderen Beter Begrijpen deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Kinderen Beter Begrijpen correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Kinderen Beter Begrijpen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kinderen Beter Begrijpen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Kinderen Beter Begrijpen jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Kinderen Beter Begrijpen de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Kinderen Beter Begrijpen maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. 

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

 • Kinderen Beter Begrijpen maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de website.
 • Met jouw toestemming plaatst Kinderen Beter Begrijpen tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Kinderen Beter Begrijpen bezoekt. Hierdoor kan Kinderen Beter Begrijpen te weten komen dat je naast de website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Kinderen Beter Begrijpen bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel, is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke maar, dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Kinderen Beter Begrijpen maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Kinderen Beter Begrijpen inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Kinderen Beter Begrijpen de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Kinderen Beter Begrijpen heeft hier geen invloed op. Kinderen Beter Begrijpen heeft Google geen toestemming gegeven om de via Kinderen Beter Begrijpen verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 • Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. 

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Kinderen Beter Begrijpen draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Kinderen Beter Begrijpen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Kinderen Beter Begrijpen jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. 

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Kinderen Beter Begrijpen jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@kinderenbeterbegrijpen.nl. Kinderen Beter Begrijpen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Kinderen Beter Begrijpen neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Kinderen Beter Begrijpen heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Kinderen Beter Begrijpen of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Kinderen Beter Begrijpen verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Kinderen Beter Begrijpen via support@kinderenbeterbegrijpen.nl.

https://evelineruitenberg.com/ is een website van Kinderen Beter Begrijpen. Kinderen Beter Begrijpen is als volgt te bereiken:
Adres: Sparrenbos 9, 6705 BB, Wageningen
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 09184371

E-mailadres: support@kinderenbeterbegrijpen.nl

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderen Beter Begrijpen, verzoekt Kinderen Beter Begrijpen je om zo snel mogelijk contact met Kinderen Beter Begrijpen op te nemen via support@kinderenbeterbegrijpen.nl. Kinderen Beter Begrijpen zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Kinderen Beter Begrijpen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Kinderen Beter Begrijpen BV
Sparrenbos 9
6705 BB Wageningen
06 81591539
support@kinderenbeterbegrijpen.nl