Klachtenprocedure Kinderen Beter Begrijpen/Neiki

 

Wij streven ernaar om een optimale dienstverlening te verstrekken aan onze klanten. Mocht je, ondanks onze inspanningen, niet tevreden zijn dan horen wij dit graag. Wanneer je klachten hebt over de training die wij aanbieden of de wijze waarop deze overgebracht wordt, horen we graag van je.

 

Je kunt je klacht per e-mail indienen bij het volgende e-mailadres: support@kinderenbeterbegrijpen.nl

 

We zullen je klacht op de volgende wijze behandelen en oplossen:

 

– Na indiening van je klacht wordt er binnen 5 werkdagen contact met je opgenomen om je klacht nader te bespreken en een passende oplossing te bieden.

 

– Indien we geen overeenstemming kunnen bereiken  kun je je klacht binnen 10 werkdagen indienen bij de directie, het e-mailadres zal via support@kinderenbeterbegrijpen.nl verkregen kunnen worden. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van je standpunt en kan nooit anoniem ingediend.

 

– Binnen twee weken na het inzenden van je klacht, krijg je schriftelijk antwoord namens de directie.

 

– Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met: Luca Ruitenberg. Zij is een persoon die zowel jouw als ons belang zal afwegen en tot een rechtvaardig oordeel zal komen.