Geen armen getekend?
armen

Wat betekent het als een kind geen armen aan een lijf tekent?

Wanneer je in mijn online training ‘Kindertekeningen Lezen en Begrijpen‘ de ontwikkelingsfasen hebt bestudeerd, dan heb je een duidelijk beeld van hoe deze ontwikkeling ‘normaal gesproken’ verloopt. En wanneer je weet wat gebruikelijk is, weet je ook wat opvallend is.

Sommige van die opvallende signalen liggen voor de hand. Zoals bijzonder kleurgebruik en extra getekende dingen (een extra gezinslid bijvoorbeeld) . Andere signalen zijn minder opvallend zoals de dynamiek en vervormingen.

Kindertekeningen staan bol van opvallende signalen. Een van die dingen is ‘weglatingen‘. Dingen waarvan je verwacht dat een kind weet dat het erbij ‘hoort’, maar het op de tekening niet laat zien. Dat kan van alles zijn. Een huis waarbij onderdelen als deur en raam ontbreken, een gezinslid minder in een familietekening of een lichaamsdeel.

Soms tekent een kind geen armen aan een lichaam. Wat zegt dat dan?

Er zijn een aantal dingen waar je eerst bij stil staat:

  • een tekening is een momentopname van hoe het zichzelf en zijn omgeving op moment van tekenen ervaart
  • heeft het kind voldoende tijd gehad om de tekening af te maken?
  • geeft het kind uiting aan wat er in hem leeft of óm hem leeft.

Armen staan symbool voor de omgang en het contact met de omgeving. Zijn de handen getekend, open en meer naar buiten gericht dan kun je aannemen dat het kind open staat voor contact met anderen en hier ook invulling aan kan geven. Ook is het in staat om uiting te geven aan wat er in hem omgaat.

Handen achter, dicht tegen het lichaam of in de broekzakken getekend laten zien dat een kind het mogelijk lastig vindt om invulling te geven aan contact. Wellicht is hij verlegen of kijkt liever even de kat uit de boom. Of misschien zijn de sociale omgangsvormen ingewikkeld en lukt het niet om aansluiting te vinden bij anderen.

Hetzelfde geldt wanneer de handen/armen ontbreken. Wanneer kinderen voldoende tijd hadden, maar deze toch niet getekend hebben, kan het zijn dat het kind op dat moment het lastig vond aansluiting te vinden of even letterlijk geen handen en voeten kon geven aan wat zij duidelijk wilde maken.

Ook kun je je afvragen of er iets is wat het kind op dit moment lastig vindt om ‘aan te pakken’.

Een andere mogelijkheid is een verstoord lichaamsbewustzijn. Hoe meer lichaamsbewustzijn, hoe meer details kinderen tekenen. Je kunt je bij weglatingen afvragen hoe het lichaamsbewustzijn is en hoe je dit kunt vergroten.

Download hier mijn gratis e-book:
“10 dingen over tekeningen”